Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01259-2018-0002

Лице за контакт: Иванка Иванова, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: (02) 9217265

Краен срок за получаване на оферти: 18.09.2018 г. до 17:00 часа.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз

Документи и информация:
 Решение (публикувано: 11:28 ч./13.08.2018 г.)Download  [537.03 KB]
 Обявление (публикувано: 11:29 ч./13.08.2018 г.)Download  [1.48 MB]
 Документация (публикувано: 11:55 ч./14.08.2018 г.)Download  [171.89 KB]
 Образци (публикувано: 11:57 ч./14.08.2018 г.)Download  [126.08 KB]
 Техническа документация (публикувано: 11:13 ч./14.08.2018 г.)Download  [53.76 MB]
 ЕЕДОП (публикувано: 11:04 ч./14.08.2018 г.)Download  [235 KB]
 Разяснение № 1 (публикувано: 17:22 ч./30.08.2018 г.)Download  [1.74 MB]
 Разяснение № 2 (публикувано: 15:40 ч./07.09.2018 г.)Download  [102.1 KB]
 Протокол № 1 (публикувано: 13:04 ч./09.10.2018 г.)Download  [1.82 MB]
 Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано: 10:13 ч./25.01.2019 г.)Download  [155.02 KB]
 Протокол № 2 (публикувано: 15:43 ч./05.02.2019 г.)Download  [1.83 MB]
 Протокол № 3 (публикувано: 15:44 ч./05.02.2019 г.)Download  [1.12 MB]
 Протокол № 4 (публикувано: 13:05 ч./25.02.2019 г.)Download  [1.58 MB]
 Доклад (публикувано: 13:06 ч./25.02.2019 г.)Download  [1.42 MB]
 Решение за класиране (публикувано: 13:07 ч./25.02.2019 г.)Download  [1.32 MB]
 Съобщения по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до всяка една от 8-те фирми (публикувано: 15:04 ч./01.03.2019 г.)Download  [569.04 KB]
 Договор по Обособена позиция № 1 (публикувано: 17:44 ч./15.07.2019 г.)Download  [712.1 KB]
 Приложения към Договор по Обособена позиция № 1 (публикувано: 17:45 ч./15.07.2019 г.)Download  [1.34 MB]
 Договор и приложения по Обособена позиция № 2 (публикувано: 17:46 ч./15.07.2019 г.)Download  [712.85 KB]
 Договор и приложения по Обособена позиция № 3 (публикувано: 17:48 ч./15.07.2019 г.)Download  [757.75 KB]