Уникален номер в регистъра на обществените поръчката: 01259-2019-0003

Лице за контакт: Любомир Борисов, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: (02) 9217218

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 15.07.2019 г. до 17:00 часа.

Статус: ЗАТВОРЕНА

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документи и информация:
 Решение (публикувано: 13:57 ч./10.06.2019 г.)Download  [1.27 MB]
 Обявление (публикувано: 13:58 ч./10.06.2019 г.)Download  [2.41 MB]
 Документация (публикувано: 14:33 ч./12.06.2019 г.)Download  [169.89 KB]
 Проект на договор (публикувано: 12:59 ч./12.06.2019 г.)Download  [58.74 KB]
 ЕЕДОП (публикувано: 13:00 ч./12.06.2019 г.)Download  [210.5 KB]
 Уведомление (публикувано: 16:20 ч./09.07.2019 г.)Download  [55.93 KB]
 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (публикувано: 12:15 ч./11.07.2019 г.)Download  [802.36 KB]
  Протокол № 1 (публикувано: 14:53 ч./23.07.2019 г.)Download  [1.29 MB]
 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (публикувано: 15:14 ч./12.08.2019 г.)Download  [231.74 KB]
­