Декларации на служители на район „Красна поляна“ - Столична община


по
ред

Имена на служителя
1.
 Алекси Иванов (публикувано: 19:53 ч./08.07.2018 г.)Download  [133.24 KB]
2.
 Анелия Ангелова (публикувано: 19:54 ч./08.07.2018 г.)Download  [126.8 KB]
3.
 Атанаска Георгиева (публикувано: 18:42 ч./06.07.2018 г.)Download  [122.89 KB]
4.
 Бойка Шопова (публикувано: 19:55 ч./08.07.2018 г.)Download  [117.91 KB]
5.
 Ваня Хасан (публикувано: 16:11 ч./09.07.2018 г.)Download  [131.55 KB]
6.
 Венета Пенева (публикувано: 16:11 ч./09.07.2018 г.)Download  [101.73 KB]
7.
 Вера Пановска (публикувано: 20:15 ч./08.07.2018 г.)Download  [139.4 KB]
8.
 Виолина Петкова (публикувано: 21:05 ч./08.07.2018 г.)Download  [144.18 KB]
9.
 Георги Радионов (публикувано: 20:16 ч./08.07.2018 г.)Download  [148.03 KB]
10.
 Георги Чичков (публикувано: 16:12 ч./09.07.2018 г.)Download  [130.33 KB]
11.
 Даниела Болярова (публикувано: 16:12 ч./09.07.2018 г.)Download  [137.09 KB]
12.
 Даниела Георгиева (публикувано: 19:01 ч./06.07.2018 г.)Download  [135.39 KB]
13.
 Диана Николова (публикувано: 19:01 ч./06.07.2018 г.)Download  [140.31 KB]
14.
 Диана Халилова (публикувано: 19:07 ч./06.07.2018 г.)Download  [132.83 KB]
15.
 Елена Димитрова (публикувано: 19:07 ч./06.07.2018 г.)Download  [100.31 KB]
16.
 Елена Хетемова (публикувано: 20:18 ч./08.07.2018 г.)Download  [123.96 KB]
17.
 Ивайло Докузанов (публикувано: 21:09 ч./08.07.2018 г.)Download  [161.59 KB]
18.
  Иван Иванов (публикувано: 16:13 ч./09.07.2018 г.)Download  [130.03 KB]
19.
 Иванка Иванова (публикувано: 20:19 ч./08.07.2018 г.)Download  [135.83 KB]
20.
 Илияна Велева (публикувано: 20:21 ч./08.07.2018 г.)Download  [138.24 KB]
21.
 Ирена Медникарова (публикувано: 20:35 ч./08.07.2018 г.)Download  [134.31 KB]
22.
 Искра Бояджиева (публикувано: 21:12 ч./08.07.2018 г.)Download  [169.97 KB]
23.
 Искра Зеринова (публикувано: 19:03 ч./06.07.2018 г.)Download  [138.84 KB]
24.
 Красимира Танчева (публикувано: 20:22 ч./08.07.2018 г.)Download  [140.43 KB]
25.
 Лъчезар Пелов (публикувано: 20:25 ч./08.07.2018 г.)Download  [143.62 KB]
26.
 Любомир Борисов (публикувано: 21:14 ч./08.07.2018 г.)Download  [165.1 KB]
27.
 Людмила Димитрова (публикувано: 20:27 ч./08.07.2018 г.)Download  [151.55 KB]
28.
 Максим Бакаржи (публикувано: 21:16 ч./08.07.2018 г.)Download  [132.92 KB]
29.
 Мария Шопова (публикувано: 20:28 ч./08.07.2018 г.)Download  [137.01 KB]
30.
 Милена Попова (публикувано: 20:29 ч./08.07.2018 г.)Download  [134.07 KB]
31.
 Надя Петкова (публикувано: 20:30 ч./08.07.2018 г.)Download  [139.09 KB]
32.
 Нелия Блажева (публикувано: 21:18 ч./08.07.2018 г.)Download  [138.94 KB]
33.
 Николай Танов (публикувано: 20:32 ч./08.07.2018 г.)Download  [135.64 KB]
34.
 Радослава Кръстанова (публикувано: 21:21 ч./08.07.2018 г.)Download  [187.24 KB]
35.
 Ралица Диканарова (публикувано: 20:37 ч./08.07.2018 г.)Download  [135.94 KB]
36.
 Рина Коен (публикувано: 16:13 ч./09.07.2018 г.)Download  [141.62 KB]
37.
 Румен Полимеров (публикувано: 20:40 ч./08.07.2018 г.)Download  [127.86 KB]
38.
 Снежанка Тодорова (публикувано: 21:22 ч./08.07.2018 г.)Download  [127.32 KB]
39.
 София Георгиева (публикувано: 18:52 ч./08.07.2018 г.)Download  [139.66 KB]
40.
 Станка Зарева (публикувано: 20:43 ч./08.07.2018 г.)Download  [132.7 KB]
41.
 Стефка Гюндурова (публикувано: 20:44 ч./08.07.2018 г.)Download  [160.75 KB]
42.
 Стоян Михайлов (публикувано: 20:48 ч./08.07.2018 г.)Download  [135.17 KB]
43.
 Теменуга Василева (публикувано: 20:49 ч./08.07.2018 г.)Download  [118.24 KB]
44.
 Теодора Генчева (публикувано: 19:04 ч./06.07.2018 г.)Download  [131.79 KB]
45.
 Цветанка Заркова (публикувано: 20:52 ч./08.07.2018 г.)Download  [104.19 KB]
46.
 Цветослава Дакова (публикувано: 19:06 ч./06.07.2018 г.)Download  [133.7 KB]
47.
 Юлия Модрева (публикувано: 19:07 ч./06.07.2018 г.)Download  [127.71 KB]
48.
 Янко Кьосев (публикувано: 18:52 ч./08.07.2018 г.)Download  [129.75 KB]
­