pdf.png Разрешение за строеж № 3/17.07.2020 г., в сила от 10.08.2020 год. (публикувано: 16:32 ч./10.08.2020 г.)Download  [1.62 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 2/20.05.2020 г., в сила от 08.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 12:04 ч./21.07.2020 г.)Download  [170.74 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 1/09.04.2020 г., в сила от 18.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 19:53 ч./19.06.2020 г.)Download  [369.63 KB]

2019 г.

pdf.png Разрешение за строеж № 9/18.12.2019 г., в сила от 07.01.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: 16:16 ч./24.01.2020 г.)Download  [183.28 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 8/12.12.2019 г., в сила от 02.01.2020 год. (публикувано: 16:15 ч./24.01.2020 г.)Download  [56.89 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 7/15.11.2019 г., в сила от 03.12.2019 год. (публикувано: 16:15 ч./13.12.2019 г.)Download  [64.77 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 6/04.10.2019 г., в сила от 21.10.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:14 ч./13.12.2019 г.)Download  [159.82 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 5/18.07.2019 г., в сила от 06.08.2019 г. (публикувано: 16:08 ч./02.09.2019 г.)Download  [374.26 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 4/03.07.2019 г., в сила от 31.07.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:05 ч./02.09.2019 г.)Download  [934.68 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 3/17.06.2019 г., в сила от 04.07.2019 г. (публикувано: 16:24 ч./04.07.2019 г.)Download  [155.53 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 2/23.05.2019 г., в сила от 12.06.2019 г. (публикувано: 13:21 ч./12.06.2019 г.)Download  [164.52 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 1/08.03.2019 г., в сила от 15.04.2019 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:20 ч./15.04.2019 г.)Download  [441.12 KB]

2018 г.

pdf.png Разрешение за строеж № 12/16.11.2018 год., в сила от 06.12.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:43 ч./06.12.2018 г.)Download  [159.77 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 11/01.11.2018 год., в сила от 22.11.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:52 ч./27.11.2018 г.)Download  [141 KB]
pdf.png Акт за узаконяване № 02/10.10.2018 год. (публикувано: 13:42 ч./01.11.2018 г.)Download  [85.72 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 10/02.10.2018 год., в сила от 22.10.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 14:44 ч./22.10.2018 г.)Download  [165.27 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 09/14.09.2018 год., в сила от 05.10.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 11:04 ч./09.10.2018 г.)Download  [176.31 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 08/25.07.2018 год., в сила от 13.08.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:03 ч./13.08.2018 г.)Download  [370.67 KB]
pdf.png Акт за узаконяване № 01/09.07.2018 год. (публикувано: 16:41 ч./01.08.2018 г.)Download  [200.2 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 07/10.07.2018 год., в сила от 30.07.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 10:16 ч./01.08.2018 г.)Download  [376.35 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 06/09.07.2018 год., в сила от 27.07.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 10:15 ч./01.08.2018 г.)Download  [340.12 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 04/08.05.2018 год., в сила от 29.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 18:09 ч./30.05.2018 г.)Download  [195.17 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 03/25.04.2018 год., в сила от 15.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 17:09 ч./15.05.2018 г.)Download  [208.01 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 02/26.03.2018 год., в сила от 16.04.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:50 ч./19.04.2018 г.)Download  [204.92 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 01/01.02.2018 год., в сила от 20.02.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:53 ч./23.02.2018 г.)Download  [200.93 KB]

2017 г.

pdf.png Разрешение за строеж № 16/01.09.2017 год., в сила от 28.09.2017 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 21:01 ч./28.09.2017 г.)Download  [234.03 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 15/21.08.2017 год., в сила от 13.09.2017 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:35 ч./12.10.2017 г.)Download  [221.5 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 14/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:48 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.8 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 13/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:46 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.56 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 12/04.08.2017 год. в сила от 24.08.2017 г. (публикувано: 18:29 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.78 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 11/04.08.2017 год. в сила от 04.09.2017 г. (публикувано: 18:26 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.77 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 10/04.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:10 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.82 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 09/03.08.2017 год. в сила от 23.08.2017 г. (публикувано: 18:05 ч./08.09.2017 г.)Download  [5.78 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 08/03.08.2017 год. в сила от 11.09.2017 г. (публикувано: 12:04 ч./11.09.2017 г.)Download  [8.36 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 07/01.08.2017 год. в сила от 21.08.2017 г. (публикувано: 16:04 ч./29.08.2017 г.)Download  [1.82 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 06/20.07.2017 год. в сила от 08.08.2017 г. (публикувано: 18:04 ч./08.09.2017 г.)Download  [6.22 MB]
pdf.png Разрешение за строеж № 05/01.06.2017 год. в сила от 21.06.2017 г. (публикувано: 16:03 ч./29.08.2017 г.)Download  [681.89 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 04/30.05.2017 год. в сила от 19.06.2017 г. и становище на РИОСВ (публикувано: 17:53 ч./08.09.2017 г.)Download  [210.92 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 03/04.04.2017 год. в сила от 24.04.2017 г. (публикувано: 17:00 ч./08.09.2017 г.)Download  [584.45 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 02/10.03.2017 год. в сила от 29.03.2017 г. (публикувано: 19:07 ч./10.03.2017 г.)Download  [218.9 KB]
pdf.png Разрешение за строеж № 01/25.01.2017 год. в сила от 02.03.2017 г. (публикувано: 15:35 ч./25.01.2017 г.)Download  [249.89 KB]
­