Разрешение за строеж № 12/16.11.2018 год., в сила от 06.12.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:43 ч./06.12.2018 г.)Download  [159.77 KB]
 Разрешение за строеж № 11/01.11.2018 год., в сила от 22.11.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:52 ч./27.11.2018 г.)Download  [141 KB]
 Акт за узаконяване № 02/10.10.2018 год. (публикувано: 13:42 ч./01.11.2018 г.)Download  [85.72 KB]
 Разрешение за строеж № 10/02.10.2018 год., в сила от 22.10.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 14:44 ч./22.10.2018 г.)Download  [165.27 KB]
 Разрешение за строеж № 09/14.09.2018 год., в сила от 05.10.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 11:04 ч./09.10.2018 г.)Download  [176.31 KB]
 Разрешение за строеж № 08/25.07.2018 год., в сила от 13.08.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:03 ч./13.08.2018 г.)Download  [370.67 KB]
 Акт за узаконяване № 01/09.07.2018 год. (публикувано: 16:41 ч./01.08.2018 г.)Download  [200.2 KB]
 Разрешение за строеж № 07/10.07.2018 год., в сила от 30.07.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 10:16 ч./01.08.2018 г.)Download  [376.35 KB]
 Разрешение за строеж № 06/09.07.2018 год., в сила от 27.07.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 10:15 ч./01.08.2018 г.)Download  [340.12 KB]
 Разрешение за строеж № 04/08.05.2018 год., в сила от 29.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 18:09 ч./30.05.2018 г.)Download  [195.17 KB]
 Разрешение за строеж № 03/25.04.2018 год., в сила от 15.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 17:09 ч./15.05.2018 г.)Download  [208.01 KB]
 Разрешение за строеж № 02/26.03.2018 год., в сила от 16.04.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:50 ч./19.04.2018 г.)Download  [204.92 KB]
 Разрешение за строеж № 01/01.02.2018 год., в сила от 20.02.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:53 ч./23.02.2018 г.)Download  [200.93 KB]

­