pdf Разрешение за строеж № 10/27.12.2019 г., в сила от 20.01.2020 год. (публикувано: понеделник, 19 октомври 2020 г., 13:11 ч.)Download  [1.83 MB]
pdf Разрешение за строеж № 6/10.09.2020 г., в сила от 30.09.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 02 октомври 2020 г., 16:31 ч.)Download  [2.09 MB]
pdf Разрешение за строеж № 5/17.08.2020 г. и заповед № РКП20-РД56-119/03.09.2020 год., влезли в сила на 28.09.2020 год. (публикувано: петък, 02 октомври 2020 г., 16:29 ч.)Download  [3.43 MB]
pdf Разрешение за строеж № 4/31.07.2020 г., в сила от 20.08.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 02 октомври 2020 г., 16:27 ч.)Download  [2.12 MB]
pdf Разрешение за строеж № 3/17.07.2020 г., в сила от 10.08.2020 год. (публикувано: понеделник, 10 август 2020 г., 16:32 ч.)Download  [1.62 MB]
pdf Разрешение за строеж № 2/20.05.2020 г., в сила от 08.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: вторник, 21 юли 2020 г., 12:04 ч.)Download  [170.74 KB]
pdf Разрешение за строеж № 1/09.04.2020 г., в сила от 18.06.2020 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 19 юни 2020 г., 19:53 ч.)Download  [369.63 KB]

­