pdf Обявление за изработена обща схема за празнична украса на територията на Столична община (публикувано: Сряда, 02 Септември 2020 11:38)Download  [89.44 KB]
  • pdf Обяснителна записка (публикувано: Сряда, 02 Септември 2020 11:38)Download  [1.74 MB]
  • pdf Схема (публикувано: Сряда, 02 Септември 2020 12:17)Download  [18.38 MB]
pdf  Обявление № РКП19-ГР00-19/3/06.08.2020 год. за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: Четвъртък, 06 Август 2020 12:02)Download  [112.97 KB]
  • pdf Заповед № РКП20-РД56-100/06.08.2020 год. на кмета на район "Красна поляна" за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: Четвъртък, 06 Август 2020 12:04)Download  [158.08 KB]
  • pdf Проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: Четвъртък, 06 Август 2020 12:06)Download  [360.33 KB]

2019 г.

pdf Обявление за провеждане на обществено обсъждане на представяне на проект за еднопосочно движение на улици (публикувано: Понеделник, 14 Януари 2019 10:06)Download  [124.13 KB]
  • pdf Заповед № РКП 19-РД 56-3/10.01.2019 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: Понеделник, 14 Януари 2019 10:07)Download  [154.22 KB]

2018 г.

pdf Обявление за провеждане на обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на СО - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" (публикувано: Вторник, 15 Май 2018 11:01)Download  [20.76 MB]
  • pdf Заповед № РКП 18-РД 56-86/14.05.2018 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: Вторник, 15 Май 2018 11:02)Download  [122.68 KB]
  • pdf Задание (публикувано: Вторник, 15 Май 2018 11:03)Download  [780.32 KB]
  • pdf Схеми към задание (публикувано: Вторник, 15 Май 2018 11:04)Download  [622.39 KB]
    връзка от официалния сайт на ОУП София - http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/IOUP_metro_10000.jpg

2017 г.

pdf Обявление и Заповед № РКП17-РД 56-247/19.10.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за представяне на cxeмa c предложение на места за акционни събития, кв. 17, ж.к. „Красна поляна“ (публикувано: Вторник, 24 Октомври 2017 12:07)Download  [254.6 KB]
pdf Съобщение за обществено обсъждане във връзка с организацията на движението на м. „Разсадника – Коньовица“ (публикувано: Петък, 14 Юли 2017 12:28)Download  [108.68 KB]
pdf Обявление и заповед № РКП17-РД 56-123/09.05.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за кв. 158, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: Вторник, 09 Май 2017 16:35)Download  [248.02 KB]
­