УВАЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ,

Във връзка с договор № САГ20-ДГ55-45-[31]/29.12.2020 г. за възлагане принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди на главния архитект на Столична община (по чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/), за премахване на незаконни строежи, представляващи модулни гаражни клетки, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО, Ви уведомявам следното:

На 18.01.2021 г. ще се пристъпи към принудително премахване на около 80 бр. гаражни клетки с издадени и влезли в сила заповеди. 

На 02.10.2020 г. в двора на 28 СУ „Алеко Константинов” бе осъществен проект „Обучение „Първа помощ за деца” и спортни игри” по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

На 01.10.2020 г. г-жа Иванка Тодорова Минкова – жител на кв. „Красна поляна” - I част имаше вълнуващ юбилей – 100 години от рождението си. Тя го посрещна в добро здраве и в присъствието на своите близки и съседи. Беше поздравена и от г-н Стоян Танев – зам.-кмет на район „Красна поляна” и служители от отдел „Образование, култура, спорт и социални дейности” в районната администрация.

В края на месец август в галерия „Нирвана” беше открита 15-та самостоятелна изложба на младия художник от район „Красна поляна” Адам Фекете.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

Предстои провеждането на информационни срещи за гражданите в районните администрации по график, част от разяснителната кампания по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подменяне на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020".

­