Във връзка с планиране на мерки за извършване на обработкисрещу кърлежи (дезакаризация) и гризачи (дератизация), Ви информирам за графика за месец АПРИЛ, на специализирана фирма регистрирана в МЗ, съгласно изискванията на Наредба №1/2018, за извършване на обработки.

pdf.png График за обработка срещу кърлежи и гризачи през месец април 2019 г. (публикувано: 14:04 ч./11.04.2019 г.)Download  [214.85 KB]