На 25.10.2017 г. представители от поетичния клуб „Живи думи” към читалище „Искра – 1964” при Столична община – район „Красна поляна” гостуваха на жителите на софийското село Чавдар. В уютната зала на кметството поетите рецитираха свои творби и изпълниха песни по свои стихове. Това беше специален поздрав за пенсионираните дългогодишни учители от селото, които бяха поканени на срещата.

Заключителна конференция по проект „Подкрепа за независим живот“ се проведе в заседателната зала на район „Красна поляна“ на 09.10.2017 г. На нея общинското ръководство представи проекта и всички дейности, извършени в рамките на неговата реализация.

Проект „Подкрепа за независим живот“ – почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002.0120-C001 – СО район „Красна поляна“.

Проект „Подкрепа за независим живот”

в район „Красна поляна”

Проектът се осъществява с

финансовата подкрепа на

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос

„Намаляване на бедността и насърчаване

на социалното включване”

Процедура

BG05M9OP001-2.002

Независим живот

П О К А Н А

На 09.10.2017 г. /понеделник/ в 11:00 ч. в сградата на Район „Красна поляна” ще се проведе закриваща пресконференция, на която ще бъдат дадени повече подробности около изпълнението на Проекта. Всички, които проявявт интерес за медийно отразяване и персонално участие в проекта, могат да присъстват на събитието.

В изпълнение на т. 1 от заключителния доклад на работна група, назначена със Заповед № СОА17-РД 91-168/25.04.2017 г. и Заповед № СОА17-РД 09-554/25.05.2017 г. на кмета на Столична община, Ви осведомяваме, че планираното събаряне на бл. 10 от Селище на строителя /Виетнамски общежития/ започна на 02.10.2017 г. от 10.00 ч.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ВЪЗПИТАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Днес по традиция родното училище отваря широко врати, за да посрещне с тържествен звън младото поколение на България.

Училището, което ни учи на мъдрост, обединява ни към всичко българско, подтиква ни да се замислим за понятия като „род“, „Родина“, „българин“ и „език“.

Акцент в кампанията на bTV Media Group – „Да изчистим България заедно” е Денят на голямото почистване, който тази година за първи път ще се проведе през есента. Стотици хиляди доброволци ще излязат на 16 септември, за да покажат, че заедно можем да изчистим боклука от България.

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста.

­