Във връзка с планиране на мерки за извършване на обработкисрещу кърлежи (дезакаризация) и гризачи (дератизация), Ви информирам за графика за месец АПРИЛ, на специализирана фирма регистрирана в МЗ, съгласно изискванията на Наредба №1/2018, за извършване на обработки.

 График за обработка срещу кърлежи и гризачи през месец април 2019 г. (публикувано: 14:04 ч./11.04.2019 г.)Download  [214.85 KB]

Във връзка с планиране на спешни мерки за извършване възможно най-рано на дезинсекционни обработки (включително ларвицидни обработки за ларви на комари), както и последващи срещу кърлежи (дезакаризация) и гризачи (дератизация), Ви информирам за графика за месец МАРТ, на специализирана фирма, регистрирана в МЗ, съгласно изискванията на Наредба № 1/2018 за извършване на обработки.

 График за обработка срещу комарни ларви през месец март 2019 г. (публикувано: 14:07 ч./22.03.2019 г.)Download  [246.18 KB]

Уважаеми съграждани,

Информирам Ви, че Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на стари индивидуални/многофамилни отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) от домакинствата. В рамките на инициативата ще се финансират дейности, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление с алтернативни форми на отопление като: електричество, пелети, свързване към централно отопление на ТЕЦ или отопление на природен газ.

Ръководството на район „Красна поляна” има удоволствието да ви покани да участвате в обявеното от Столична община пролетно почистване в периода от 20.03.2019 г. до 15.04.2019 г., като почистите прилежащите площи около сградите ви и междублоковите пространства.

Разчитаме на вашата подкрепа и активно участие, за да можем с общи усилия да спомогнем за една по-чиста, обновена и привлекателна София.

 План график за провеждане на Пролетното почистване на територията на район “Красна поляна” (публикувано: 08:14 ч./06.03.2019 г.)Download  [241.4 KB]

Уважаеми съкварталци,

Поради извършване на ремонтни дейности около магазин Т-Маркет в квартал "Факултета" от 10 до 16 часа на 1 март 2019 г. ще бъде спряна студената вода на сградите в района.

 

 

Общинският съветник в Столичен общински съвет – Стефан Марков ще проведе среща с граждани в сградата на районна администрация „Красна поляна”.

Стефан Марков е член на Постоянната комисия по финанси и бюджет, Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Събитието е част от инициативата „София може повече“, която има за цел провеждане на срещи с граждани и обсъждане на проблеми, приоритети и решения в районите, както и в целия град.

Срещата ще се проведе в заседателната зала на район „Красна поляна” (ул. „Освобождение“ № 25) на 21 февруари 2019 г. от 18 часа.

­