Уважаеми съграждани, за ваше удобство, район „Красна поляна“, ще изнася списък с ремонтните дейности на експлоатационните дружества – Софийска вода, Топлофикация и ЧЕЗ, на територията на района, който ще бъде своевременно обновяван и допълван

 

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Софийска вода“ АД:
Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Край на работа
961479 17.02.2019 кв. Факултета, Владимир Куртев 30 Райкомерс Конструкшън 7973 Теч на уличен водопровод - ремонт 17.02.2019 22.02.2019
961592 19.02.2019 кв. Факултета, Суходолска 93 Райкомерс Конструкшън 7973 Други 19.02.2019 22.02.2019
961243 20.02.2019 ж.к. Разсадника-Коньовица, 11В Строителна група Софийска вода Замонолитване/уплътняване капак 20.02.2019 25.02.2019
961244 20.02.2019 ж.к. Красна поляна 3, Мечка 6 Строителна група Софийска вода Замонолитване/уплътняване капак 20.02.2019 25.02.2019
961827 21.02.2019 ж.к. Разсадника-Коньовица, Възкресение Б 232 Екип с кола Проактивно почистване на УО - хоризонтал 21.02.2019 25.02.2019
961805 21.02.2019 кв. Факултета, 768 1 Райкомерс Конструкшън 7973 Екип за присъствие 21.02.2019 24.02.2019
961835 21.02.2019 кв. Факултета, 301 5 Райкомерс Конструкшън 7973 Теч на СВО - частична подмяна 21.02.2019 24.02.2019
961981 21.02.2019 кв. Факултета, Суходолска 101А Райкомерс Конструкшън 7973 Теч на водомерен възел - подмяна 21.02.2019 25.02.2019
962005 22.02.2019 ж.к. Западен парк, Суходолска 132 до бл. 132 Райкомерс Конструкшън 7973 Теч на уличен водопровод - ремонт 22.02.2019 27.02.2019

 Информация относно разрушени, възстановени и невъзстановени настилки от „Софийска вода“ АД (публикувано: 17:04 ч./22.02.2019 г.)Download  [77 KB]

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация и подаване на сигнали на „Софийска вода“ АД можете да се обаждате на безплатен телефон: 0800 1 21 21

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД можете да се обаждате на специализираните телефони за връзка: 02 958 6808 и 02 859 4062 – 9:00÷17:00 ч.

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
           

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да се обаждате на специализирания денонощен телефон за връзка: 0700 100 10 и 0886 000 135 – инж. Коларов (9:00 ÷ 17:00 ч.)

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на кабелни оператори:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на кабелните оператори, можете да се обаждате на посочените телефони за връзка или на телефон: 02 921 72 42 - Иванов, от 10:00 до 16:00 ч. в работни дни.


Забележки и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнението на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна или планово ремонтна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.
­