Уважаеми съграждани, за ваше удобство, район „Красна поляна“, ще изнася списък с ремонтните дейности на експлоатационните дружества – Софийска вода, Топлофикация и ЧЕЗ, на територията на района, който ще бъде своевременно обновяван и допълван

 

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Софийска вода“ АД:
Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Край на работа
943798 16.07.2019 ж.к. Разсадника-Коньовица, Индже войвода 22 7886 Канали София 2017 Ново СКО-съгласуван проект 16.07.2019 24.07.2019
968724 19.07.2019 ж.к. Красна поляна 3, Добротич в двора на ТЕЦ Земляне Райкомерс Конструкшън 7973 355-монтаж на СК 19.07.2019 28.07.2019
977150 19.07.2019 кв. Факултета, Суходолска 125 Райкомерс Конструкшън 7973 Теч на уличен водопровод - ремонт 19.07.2019 26.07.2019
973810 22.07.2019 кв. Факултета, р-р Коньовица Райкомерс Конструкшън 7973 Реконструкция на водопровод 22.07.2019 31.07.2019
975281 22.07.2019 ж.к. Красна поляна 2, Добротич и бул. Никола Мушанов Строителна група Софийска вода Почистване на РШ 22.07.2019 24.07.2019

 Информация относно разрушени, възстановени и невъзстановени настилки от „Софийска вода“ АД (публикувано: 15:00 ч./22.07.2019 г.)Download  [68 KB]

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация и подаване на сигнали на „Софийска вода“ АД можете да се обаждате на безплатен телефон: 0800 1 21 21

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД можете да се обаждате на специализираните телефони за връзка: 02 958 6808 и 02 859 4062 – 9:00÷17:00 ч.

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
           

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да се обаждате на специализирания денонощен телефон за връзка: 0700 100 10 и 0886 000 135 – инж. Коларов (9:00 ÷ 17:00 ч.)

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на кабелни оператори:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на кабелните оператори, можете да се обаждате на посочените телефони за връзка или на телефон: 02 921 72 42 - Иванов, от 10:00 до 16:00 ч. в работни дни.


Забележки и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнението на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна или планово ремонтна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.
­