План за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

doc.png План за управление на риска при земетресения (публикувано: 13:01 ч./17.08.2015 г.)Download  [226.5 KB]

doc.png План за управление на риска от наводнения (публикувано: 15:00 ч./17.08.2015 г.)Download  [445 KB]
doc.png План за управление на риска от ядрена или радиационна авария (публикувано: 13:02 ч./17.08.2015 г.)Download  [790 KB]
doc.png План за управление на риска при свлачища, снегонавявания и обледенявания (публикувано: 15:02 ч./17.08.2015 г.)Download  [89.09 KB]

Пожарна безопасност

pdf.png Правила за безопасност и здраве при ползване на отопление в общински жилища на територията на район "Красна поляна" (публикувано: 18:03 ч./26.01.2018 г.)Download  [549.69 KB]
docx.png Заповед № РКП19-РД 56-70/15.04.2019 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: 15:40 ч./18.04.2019 г.)Download  [37.03 KB]
pdf.png Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: 11:05 ч./11.05.2017 г.)Download  [862.03 KB]
doc.png Декларация за кандидатстване за доброволци (публикувано: 11:48 ч./17.08.2017 г.)Download  [26 KB]
doc.png Формуляр за кандидатстване в доброволни формирования (публикувано: 15:13 ч./17.08.2017 г.)Download  [35.5 KB]
doc.png Заявление за кандидатстване в доброволни формирования (публикувано: 15:14 ч./17.08.2017 г.)Download  [29.5 KB]

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За да се предотврати възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и за осигуряване на пожарна безопасност в полски и горски територии, ръководството на Столична община - район „Красна поляна” се обръща към Вас с молба, да не предприемате палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци, за да се предотврати увреждането на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии.

Извършването на този вид дейност се санкционира съгласно Закона за опазване на околната среда.

Благодарим за разбирането,

Екипът на СО - район „Красна поляна”

­