pdf-1415 Заповед № РКП22-РД56-144/14.09.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 15 септември 2022 г., 11:03 ч.)Download  [1.94 MB]
pdf-1405 Заповед № РКП22-РД56-117/25.07.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 26 юли 2022 г., 17:21 ч.)Download  [3.36 MB]
pdf-1376 Заповед № РКП22-РД07-230/03.05.2022 г. за заличаване на адреси (публикувано: вторник, 10 май 2022 г., 10:51 ч.)Download  [146.9 KB]
pdf-1342 Заповед № РКП22-РД56-44/17.02.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: петък, 18 февруари 2022 г., 17:06 ч.)Download  [1.81 MB]
pdf-1332 Заповед № SOA22-РД07-11/11.01.2022 г. за заличаване на адреси (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 10:39 ч.)Download  [146.75 KB]
  • pdf-1333 Уведомление за бл. 7, вх. А (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 15:16 ч.)Download  [535.88 KB]
  • pdf-1334 Уведомление за бл. 8, вх. А (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 15:17 ч.)Download  [572.11 KB]

pdf-1460 № РКП23-РД56-6/10.01.2023 г. (публикувано: сряда, 11 януари 2023 г., 14:12 ч.)Download  [7.58 MB]
pdf-1459 № РКП23-РД56-5/10.01.2023 г. (публикувано: сряда, 11 януари 2023 г., 14:12 ч.)Download  [3.76 MB]

pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]

pdf-1429 Заповед № РКП22-РА50-2/28.10.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за одобряване на изменение на план за регулация за нов УПИ XIII-242,247, м. НПЗ "Средец" (публикувано: вторник, 01 ноември 2022 г., 11:42 ч.)Download  [2.46 MB]
pdf-1403 Заповед № РКП22-РД56-115/13.07.2022 г. за разрешаване на изработването на ПУП - изменение на план за регулация на УПИ XVI-349 и УПИ I-347 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" и РУП на УПИ XVI-349 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" (публикувано: сряда, 13 юли 2022 г., 16:27 ч.)Download  [2.1 MB]
pdf-1357 Заповед № РКП22-РА50-1/28.03.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване на изработване на ПУП (публикувано: вторник, 29 март 2022 г., 12:00 ч.)Download  [255.01 KB]
pdf-1354 Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна"-СО за одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-645 и УПИ III-646, кв. 83, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: петък, 11 март 2022 г., 15:49 ч.)Download  [2.35 MB]

­