pdf-1314 Заповед № SOA21-РД91-2155/25.11.2021 г. (публикувано: сряда, 08 декември 2021 г., 10:16 ч.)Download  [1.36 MB]
  • pdf-1315 Съобщение до заинтересованите лица за образувана преписка със заповед № SOA21-РД91-2155/25.11.2021 г. (публикувано: сряда, 08 декември 2021 г., 10:19 ч.)Download  [422.61 KB]
pdf-1229 Заповед № РКП21-РД56-116/26.05.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 26 май 2021 г., 14:18 ч.)Download  [557.82 KB]
pdf-1210 Заповед № РКП21-РД56-85/14.04.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 14 април 2021 г., 18:20 ч.)Download  [523.97 KB]
pdf-1178 Заповед № РКП21-РД56-9/20.01.2021 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 20 януари 2021 г., 13:52 ч.)Download  [518.62 KB]

pdf-1324 № РКП22-РД56-11/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:24 ч.)Download  [682.98 KB]
pdf-1322 № РКП22-РД56-10/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:22 ч.)Download  [680.25 KB]
pdf-1321 № РКП22-РД56-8/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:21 ч.)Download  [685.59 KB]
pdf-1320 № РКП22-РД56-7/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:19 ч.)Download  [697.06 KB]
pdf-1319 № РКП22-РД56-6/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:18 ч.)Download  [704.82 KB]
 
pdf-1318 № РКП22-РД56-5/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:16 ч.)Download  [709.74 KB]
pdf-1317 № РКП22-РД56-4/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:16 ч.)Download  [704.06 KB]
pdf-1316 № РКП22-РД56-3/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:15 ч.)Download  [708.17 KB]
pdf-1323 № РКП22-РД56-1/06.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:23 ч.)Download  [682.39 KB]

pdf-1236 Заповед № РКП21-РД 56-119/01.06.2021 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: сряда, 02 юни 2021 г., 11:55 ч.)Download  [418.39 KB]
pdf-1227 Указания за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност от живущите и работещите на територията на район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 25 май 2021 г., 16:25 ч.)Download  [128.55 KB]

pdf-1305 Заповед № РКП21-РД56-233/17.11.2021 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване изработването на ПУП (публикувано: понеделник, 22 ноември 2021 г., 15:55 ч.)Download  [452.92 KB]
pdf-1287 Заповед № РКП21-РД56-212/13.10.2021 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване изработването на ПУП (публикувано: сряда, 13 октомври 2021 г., 16:58 ч.)Download  [342.22 KB]
pdf-1268 Заповед № РКП21-РД48-4/13.07.2021 г. на Столична община за принудително изземване на общински имот, ползван без правно основание (публикувано: четвъртък, 15 юли 2021 г., 16:33 ч.)Download  [580.18 KB]

­