Столичен инспекторат

Контакт за район „Красна поляна”
Петър Бозаков
бул. „Вардар”, бл. 36Б, вх. А
(02) 920 68 40

Приемно време:

8.30 - 9.30 ч. и 15.00 - 17.00 ч.
­