Информираме Ви, че в периода 05.07.2018 г. – 18.07.2018 г. в кв. „Факултета”, район „Красна поляна” са регистрирани случаи на заразени с вирусен хепатит тип А, като до този момент са потвърдени 6 случая. Заболелите са 4 деца на възраст между 2 и 5 години и две възрастни жени.

По предписание на СРЗИ и съвместно с д-р Панчева, ръководството на район „Красна поляна” приложи навременни мерки по компетентност:

 • На 30.07.2018 г. стартира дезинфекция в ромската махала.
 • Осигурени са необходимите количества дез. препарати за извършване както на дезинфекция в констатираните огнища на вирусен хепатит, така и на текуща дезинфекция.
 • Сметосъбирането продължава в кратност, зависеща от количеството генериран отпадък.
 • При всяко извозване на сметта се извършва дезинфекция на съдовете за събиране на отпадъци.
 • Отстраняват се нерегламентирано депонираните отпадъци в рамките на квартала и в непосредствена близост до него.
 • Осъществен е засилен контрол за наличието на нерегламентирани обекти за търговия с хранителни продукти и обществено хранене. Нерегистрираните обекти да преустановят своята дейност.
 • Ще се извършват учестени  дезинфекционни и дератизационни мероприятия във всички хранителни обекти.
 • Ще се отстраняват своевременно възникналите повреди във В и К инсталацията и ще се контролира качеството на водата след ремонтни дейности
 • Наблюдение и изследване на контактните от ОПЛ продължава.
 • Провежда се ежедневен ефективен филтър в детските заведения с оглед недопускане посещението им от болни деца.
 • Стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим в детските заведения. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни препарати.
 • Изготвени са и ще се разпространят промотивни материали сред населението относно началните симптоми на заболяването, своевременно посещение при личен лекар, начините на предпазване от заболяване и спазване на личната хигиена, необходимостта от миене на ръцете преди всяко хранене и след ползване на тоалетна.
 • Поддържа се постоянна връзка с СРЗИ София за оказване на съдействие и конкретни методически указания и препоръки за ограничаване разпространението на болестта.

 

  

  

  

­