Уведомяваме Ви, че администрацията на район "Красна поляна" ще работи на 20.03.2021 г. (събота) и на 27.03.2021 г. (събота) от 08:30 часа до 17:00 часа за приемане на заявления по чл. 27, ал. 3 и 4, чл. 34, ал. 3 от ИК, писмени искания по чл. 43, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от ИК, чл. 39, ал. 2, чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК, както и искания по чл. 252, ал. 2 от ИК.

Тел. за контакт с администрацията: 02 921 72 29, 02 921 72 23.

­