Втора среща с район „Красна поляна”, партньор по проекта „Здрави след КОВИД-19!”, беше проведена в общината. В нея участваха д-р Михайлова и Борис Дишев, координатор на Обществения съвет към сдружението, а от страна на общината - Стоян Танев - заместник-кмет, Бойка Шопова и Нелия Блажева от отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“.

На срещата бяха обсъдени кои неправителствени организации, читалища, училища, лекари и здравни заведения на територията на района биха могли да проявят интерес към участие в проекта. Сдружението получи информация за техните дейности и контакти. 

Предстоят срещи с ръководството на 75 ОУ, лекари, фондации и читалища, на които ще бъде представен проектът и ще бъдат поканени да участват в него. 

Ръководството на общината съобщи, че вече е качена информация за проекта на сайта на общината: https://www.krasnapoliana.com/healthcare/covid-19-europe-2022.

 

­