На 30 октомври 2022 г. от 13.30 до 15 ч. с помощта на Емил Михайлов, председател на читалище “Мануш Романов”, беше организирана приемна за жителите на кв. Факултета, преболедували от КОВИД-19. В нея участваха повече от 20 души. Д-р Михайлова, ръководител на проекта, разказа за симптомите на постковид синдрома и обясни колко е важно последствията от КОВИД-19 да бъдат лекувани. 

Уведомяваме Ви, че съгласно Наредбата за компенсациите, приета с ПМС № 76, заявленията за получаване на помощи за неприетите деца в общинските детски градини за учебната 2022/2023 г. може да се подават в деловодството на районната администрация на ул. „Освобождение“ № 25.

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ проведе среща с Емил Михайлов и Кирил Василев, председатели на двете читалища в ромския квартал „Факултета“. Срещата е по проекта „Здрави след КОВИД-19!“, който сдружението изпълнява в партньорство с район „Красна поляна“ и двете частни математически училища ПЧМГ и „Питагор“. 

Втора среща с район „Красна поляна”, партньор по проекта „Здрави след КОВИД-19!”, беше проведена в общината. В нея участваха д-р Михайлова и Борис Дишев, координатор на Обществения съвет към сдружението, а от страна на общината - Стоян Танев - заместник-кмет, Бойка Шопова и Нелия Блажева от отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“.

Информираме Ви, че считано от 01.09.2022 г. родители на деца, неприети в ЯСЛЕНА ГРУПА, могат да бъдат компенсирани за направените от тях разходи, свързани с отглеждане, възпитание и обучение, ако отговарят на условията по ПМС 231 от 2022 година.

­