Открита е процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2022 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед с рег. № СОА22-РД09-932/17.05.2022 г. на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Красна поляна”, Ви уведомяваме за провеждането на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на територията на Столична община на 02.06.2022 г. от 12.00 ч. по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България!

 

С уважение,
ИВАН ЧАКЪРОВ
кмет на район „Красна поляна”

С решение № 45 на Столичен общински съвет от 27.01.2022 г. се изменя Наредбата за обществен ред на територията на Столична община /НОРТСО/ относно използването на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3.

С измененията и допълненията на НОРТСО се забранява използването на фойерверки от категориите F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. Новият регламент влиза в сила от 01.03.2022 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно изменение на Наредбата за компенсациите, приета с ПМС № 76, заявленията за получаване на помощи за неприетите деца в общинските детски градини за учебната 2021/2022 г. може да се подават в районната администрация на ул. „Освобождение“ № 25, стая 105.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

­