На 02.10.2020 г. в двора на 28 СУ „Алеко Константинов” бе осъществен проект „Обучение „Първа помощ за деца” и спортни игри” по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

На 01.10.2020 г. г-жа Иванка Тодорова Минкова – жител на кв. „Красна поляна” - I част имаше вълнуващ юбилей – 100 години от рождението си. Тя го посрещна в добро здраве и в присъствието на своите близки и съседи. Беше поздравена и от г-н Стоян Танев – зам.-кмет на район „Красна поляна” и служители от отдел „Образование, култура, спорт и социални дейности” в районната администрация.

В края на месец август в галерия „Нирвана” беше открита 15-та самостоятелна изложба на младия художник от район „Красна поляна” Адам Фекете.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

Предстои провеждането на информационни срещи за гражданите в районните администрации по график, част от разяснителната кампания по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подменяне на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020".

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София, и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „Ваканция“.

­