Мерките срещу разпространението на COVID-19 са удължени до 12 април 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването.

Предоставяме информация за всички телефони, на които може да получите информация и съдействие във връзка с извънредното положение и COVID-19:

  • Национална денонощна телефонна линия за COVID-19 – 02/807 87 57
  • Национална система за спешни повиквания – 112
  • За доставка на храна за самотно живеещи, трудно подвижни и болни възрастни хора – 02/818 8522; 0879 811 403
  • Контактен център на Столична община за информация за хора под карантина и сигнали, които се обработват от СДВР и СРЗИ – 0700 17 310
  • Столична регионална здравна инспекция – 0882 440 471; 0882 932 220

Във връзка с новите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и организирането на КПП-та на входовете и изходите на областните градове, какъвто е София, пътуващите следва да притежават декларация, в която да е отразена причината за пътуването им.
Според заповедта, през КПП-тата могат да преминават лица, които пътуват към или от работното място по медицински причини или се придвижват към дома си по постоянен адрес.

Бланката може да бъде свалена от тук:

  • pdf-1080 Декларация (обновена) (публикувано: вторник, 24 март 2020 г., 16:25 ч.)Download  [113.74 KB]
  • docx-1081 Декларация (обновена) (публикувано: вторник, 24 март 2020 г., 16:23 ч.)Download  [15.37 KB]

Молим за Вашето разбиране и съдействие! Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и дадените допълнителни указания от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р - 37 от 26.02.2020г. на Министър - председателя на Република България, с цел ограничаване разпространението на COVID - 19 на територията на Столична община и след извършен анализ на територията на район "Красна поляна", се забранява струпването на групи от хора на едно място.

Нека бъдем отговорни и се пазим взаимно!

pdf-1079 Писмо от кмета на район "Красна поляна" до СДВР и 3 РПУ на МВР (публикувано: петък, 20 март 2020 г., 15:24 ч.)Download  [4.87 MB]

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за ограничаване разпространението му на територията на Столична община, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Столична регионална здравна инспекция и при възможност от Ваша страна да предприемете следните действия:

  • Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата;
  • Редовно проветряване на общите части на сградата.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим заедно – с отговорност и дисциплина. Това означава и с цената на временни ограничения и промяна на всекидневните ни навици.

Моята лична позиция е, че още на този етап трябва да приложим по-строги мерки. Това е начинът да ограничим разпространението на вируса и да запазим работеща здравната си система. Това е първата ни задача в този момент, която ще даде възможност всеки да получава адекватна медицинска помощ.

­