В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община бе реализиран проект на тема "Устремени по пътя на гимнастиката" по Първа стратегическа цел и с програмен приоритет: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Ръководител на проекта е Маргарита Донева – старши учител по ФВС в 17 СУ "Дамян Груев". Идеята на проекта е развиването и популяризирането на гимнастиката на територията на район "Красна поляна". Крайната цел е организиране на Ученическа Гимнастрада. През 2019 г. идеята е да се включат училища, които желаят да представят гимнастическите си умения и Ученическата Гимнастрада да се превърне в традиция.

Столична община – район „Красна поляна” и Народно читалище „Искра – 1964” Ви канят на музикално-поетична среща на 30.10.2018 г. /вторник/ от 18.30 ч. в залата на Българския културен институт, ул. „Веслец” № 13.

В изпълнение на предписанията от заключителния доклад на работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и заповед № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на Столична община, и спазвайки поставените срокове от кмета на район „Красна поляна” Ви уведомяваме, че процедурата по планираното премахване на блок 12 от Селище на строителя /Виетнамски общежития/ стартира на 21.09.2018 г. и приключи на 26.09.2018 г., спазвайки поставените срокове и постигайки очакваните резултати.

Район „Красна поляна” СО финализира поредна мащабна акция по разчистване на терени от незаконни постройки, бараки и нерегламентирани сметища в терени общинска собственост на адрес ул. „Барите” № 116 и 120.

На 15.09.2018 г. от 17.00 ч. в парк „Лебеда”  Столична община – район „Красна поляна” организира концерт по случай големия християнски празник „Вяра, Надежда и Любов” и Деня на София – 17.09.!

­