На 15.02.2017 г. по инициатива на д-р Юлия Николова, член на УС към Обществения съвет в СО - район „Красна поляна“, и под патронажа на кмета г-н Иван Чакъров, съвместно с Агенция „Митници“, се проведе обучение на ученици от 5 до 10 клас в 123 СУ „Стефан Стамболов“ под мотото „Не на наркотиците“.

Столична община представя за широко обществено обсъждане актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие.


Съобщение
от 17.02.2016 г. до 02.03.2016 г.

В деловодството на район „Красна поляна” стартира прием на документи за потребители и лични асистенти
по Проект „Подкрепа за независим живот”

­